BEDRIJVEN

HR Advise

Bij HR Advise zit u goed!

We maken met u een helder functieprofiel op. Via een grondige behoefteanalyse bakent HR Advise de modaliteiten voor de functie af en bepaalt wat dat onderliggend aan kwaliteiten vraagt.

Deze elementen koppelen we aan uw kennisvereisten en wenskader.

Werkplek en bedrijfscultuur toetsen we af aan het profiel.

Dat alles in open overleg. Aan de hand van dat scherp afgelijnde functieprofiel gaan we op zoek naar de juiste match…

 

Doelgericht matchen

Voor executive search

HR Advise werkt met een specifieke selectie- en evaluatieformule. We voeren een zeer grondige en brede voorstudie van sector, bedrijf en situatie uit. Potentiële functies zijn nog niet vacant en kandidaten zijn nog niet op zoek naar nieuwe uitdagingen en horizonten. HR Advise begeleidt de vernieuwingsprocessen voor beide.

Een helder beeld van wat u nodig hebt, nog vóór verandering zich aandient.

 

Integriteit en discretie zijn verankerd in onze werkmethoden, en sleutelfactor bij uitstek bij executive search!!

 

Finance en banking

De financiële wereld is voortdurend in beweging. Verscherpt toezicht van overheidswege en de nood aan hervorming en kostenefficiëntie, het steevast vernieuwen in productaanbod en klantgericht werken… Het eist zijn tol. Het vereist professionals met uitgekiend commercieel inzicht. Wie zich in de financiële sector begeeft, verwerkt een massa aan data. Wetsbepalingen en –wijzigingen, businessmodellen en statistieken. Zij zetten mee de koers van het bedrijf uit, door correcte analyse en toepassing. Uitdagingen zijn legio en uw financieel expert weet het bedrijf steeds weer op de voorgrond te brengen in de sector.

HR Advise begrijpt de uitdaging om het exacte profiel te vinden en neemt u mee over een zeer fijnmazig uitgezet traject voor invulling.

 

Legal

Juridische functies bepalen vaak het imago en de doelgerichtheid van een organisatie. De wereld van wetten en regelgeving telt talloze niveaus met onderlinge links, valkuilen en opportuniteiten. De mate van detail is ongezien. Juristen met de juiste specialisatie en analytische kwaliteiten zijn daarom van levensbelang. Ander sleutelprincipe is de aandacht voor het integreren van juridische kwaliteitszorg.

HR Advise profileert de juridische expertise in detail en brengt de juiste juristen in beeld.

 

Engineering

Innovatie en technologie gonzen doorheen elke sector. Bijblijven is een must en dan zijn ingenieursfuncties onontbeerlijk. De engineer ligt aan de basis van het nieuwe functioneren van elk bedrijf en stuurt de vernieuwing. Hij/zij tekent voor de specialistische input om efficiënter, technologisch hoogstaander en meer toekomstgericht te werken. De concurrentiepositie van een bedrijf is rechtstreeks afhankelijk van de drive van de juiste ingenieurs. Zij zien groeipotentieel als geen ander en garanderen koplopersposities.

HR Advise rekruteert onder meer op basis van functionaliteits- en inventiviteitselementen de juiste engineer.

    STUUR ONS UW VACATURE DOOR
    Enkel bestanden met extensie .pdf zijn toegelaten